Methode Van Dixhoorn


"Veel klachten hangen samen met een langdurig verhoogd spanningsniveau en reageren goed op afname van spanning".   
De  Adem- Ontspannings Therapie (AOT) methode Van Dixhoorn heeft als doel verschillende processen in gang te zetten waardoor spanning vermindert en spanningsgebonden klachten afnemen. Lichaamshouding, ademhaling, beweging en aandacht spelen een belangrijke rol. 
Klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden is of klachten die niet in verhouding staan tot de gestelde diagnose, kunnen het gevolg zijn van een te hoge spanning. Mensen met deze klachten hebben vaak baat bij AOT. In tijden van drukke werkzaamheden of stress, is een verhoogde spanning een manier om te kunnen blijven functioneren. 
Blijft de spanning voortduren als de externe oorzaak verdwenen is, dan is zij los van de situatie komen te staan. Dit leidt tot onvoldoende herstel en kan een voedingsbodem zijn voor allerlei klachten. Doordat men aan de verhoogde spanning gewend is geraakt en deze als ‘gewoon' en ‘vertrouwd' ervaart, wordt niet altijd de relatie met klachten gelegd, die daardoor onbenoemd en onbegrepen zijn.   
Proefbehandeling Een proefbehandeling bestaat uit 4 sessies. Dit is een onderzoeksfase waarin gekeken wordt of de AOT positieve invloed heeft op de te hoge spanning en welke klachten reageren op de afname van spanning. 
Is dit niet het geval, dan zal worden voorgesteld de behandeling te stoppen. 
Is dit wel het geval dan kan de behandeling worden voortgezet met een paar sessies om te zien of de klachten nog verder kunnen verbeteren. Dit alles verloopt in samenspraak met de cliënt. Ook is het mogelijk dat de proefbehandeling al voldoende is om met de geboden handvatten zelf verder te kunnen. 
Leidt de therapie niet direct tot afname van spanning en/of klachten, dan hoeft de behandeling niet zinloos te zijn geweest. Meestal is meer inzicht verkregen waarom het lastig is de spanning te verminderen. Zo kan meer duidelijkheid zijn ontstaan over de eventuele noodzaak leven en/of werk anders in te richten, een belangrijk gegeven bij bv. werkhervatting. Daarnaast kan duidelijk geworden zijn, dat de klachten een andere oorzaak hebben, waarvoor nader onderzoek nodig is.   
Werkwijze Er worden eenvoudige instructies gegeven die nauw aansluiten bij dagelijkse houdingen en bewegingen. Ook kan de therapeut er voor kiezen simpele handgrepen toe te passen. De therapeut werkt niet volgens een vast protocol, maar de therapie wordt afgestemd op de ervaringen en de reacties van de cliënt. 
Effecten Wanneer de therapie geschikt blijkt is iemand beter in staat zijn eigen spanning te regelen. Dan komen er processen op gang, die een duurzame verbetering in het welbevinden kunnen geven. De spanningsgebonden klachten verbeteren of verdwijnen. Belangrijk is dat tijdens de proefbehandeling duidelijk wordt of de klachten al dan niet spanningsgebonden zijn, dit voorkomt onnodig doorbehandelen.   
Bij welke klachten kan AOT zinvol zijn: 
▪ spanningsgerelateerde klachten klachten zonder somatische oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burnout, concentratieproblemen. 
▪ psychische problemen zoals angst, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking. 
▪ problemen van het bewegingsapparaat zoals houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, RSI, slechte rompbalans, whiplash, stemproblemen. 
▪ specifieke problemen met somatische oorzaak die tot spanningen kunnen leiden zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen, chronische pijn, dementie, obesitas.   

Dr. J.J. van Dixhoorn is arts en wetenschapper. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van spanningsbewustwording bij hartpatiënten. Met die kennis heeft hij deze methode ontwikkeld.   
Meer informatie Informatie over de achtergrond van AOT, publicaties, onderzoeksresultaten is te vinden op de volgende websites: www.methodevandixhoorn.com en www.vandixhoornvereniging.nl                  

Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License. Theme and site build by exas.nl